RoháčekLukáš2,32

Lukáš 2:32

Evanjelium podľa Lukáša

svet­lo na zjavenie národom a slávu svoj­ho ľudu Iz­raela.


Verš v kontexte

31 ktoré si pri­hotovil pred tvárou všet­kých ľudí, 32 svet­lo na zjavenie národom a slávu svoj­ho ľudu Iz­raela. 33 A Jozef a jeho mat­ka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

32 svet­lo na zjavenie národom a slávu svoj­ho ľudu Iz­raela.

Evanjelický

32 ako svet­lo, ktoré sa zjaví po­hanom a os­lávi Tvoj ľud iz­rael­ský.

Ekumenický

32 svet­lo na zjavenie pre po­hanov a slávu pre tvoj ľud Iz­rael.

Bible21

32 svět­lo ke zje­vení národů­ma slávu tvého lidu Izraele.“