EvanjelickýLukáš1,45

Lukáš 1:45

Evanjelium podľa Lukáša

A blaho­slavená, ktorá uverila, že sa spl­ní, čo jej po­vedal Pán.


Verš v kontexte

44 Lebo, aj­hľa, len čo mi za­znel v ušiach hlas tvoj­ho po­zdravu, radost­ne po­hlo sa mi v živote ne­mluv­niat­ko. 45 A blaho­slavená, ktorá uverila, že sa spl­ní, čo jej po­vedal Pán. 46 Vtedy po­vedala Mária: Velebí moja duša Pána

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 a blaho­slavená tá, ktorá uverila, lebo sa na­pl­ní to, čo jej bolo hovorené od Pána.

Evanjelický

45 A blaho­slavená, ktorá uverila, že sa spl­ní, čo jej po­vedal Pán.

Ekumenický

45 Blaho­slavená, ktorá uverila, lebo sa spl­ní, čo jej oznámil Pán.

Bible21

45 Blaze té, která uvěři­la, ne­boť se na­plní, co jí Hos­po­din slíbil.“