EvanjelickýLukáš1,46

Lukáš 1:46

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy po­vedala Mária: Velebí moja duša Pána


Verš v kontexte

45 A blaho­slavená, ktorá uverila, že sa spl­ní, čo jej po­vedal Pán. 46 Vtedy po­vedala Mária: Velebí moja duša Pána 47 a môj duch sa roz­veselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 A Mária riek­la: Moja duša zvelebuje Pána,

Evanjelický

46 Vtedy po­vedala Mária: Velebí moja duša Pána

Ekumenický

46 Vtedy Mária pre­hovorila: Velebí moja duša Pána

Bible21

46 Ma­rie na to řekla: „Má duše ve­le­bí Hos­po­di­na