RoháčekLukáš1,45

Lukáš 1:45

Evanjelium podľa Lukáša

a blaho­slavená tá, ktorá uverila, lebo sa na­pl­ní to, čo jej bolo hovorené od Pána.


Verš v kontexte

44 Lebo hľa, jako za­vznel hlas tvoj­ho po­zdravu v moje uši, s plesotom po­skočilo ne­mluvňa v mojom živote, 45 a blaho­slavená tá, ktorá uverila, lebo sa na­pl­ní to, čo jej bolo hovorené od Pána. 46 A Mária riek­la: Moja duša zvelebuje Pána,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 a blaho­slavená tá, ktorá uverila, lebo sa na­pl­ní to, čo jej bolo hovorené od Pána.

Evanjelický

45 A blaho­slavená, ktorá uverila, že sa spl­ní, čo jej po­vedal Pán.

Ekumenický

45 Blaho­slavená, ktorá uverila, lebo sa spl­ní, čo jej oznámil Pán.

Bible21

45 Blaze té, která uvěři­la, ne­boť se na­plní, co jí Hos­po­din slíbil.“