EvanjelickýLukáš1,44

Lukáš 1:44

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo, aj­hľa, len čo mi za­znel v ušiach hlas tvoj­ho po­zdravu, radost­ne po­hlo sa mi v živote ne­mluv­niat­ko.


Verš v kontexte

43 Ale ako to, že mat­ka môj­ho Pána prišla ku mne? 44 Lebo, aj­hľa, len čo mi za­znel v ušiach hlas tvoj­ho po­zdravu, radost­ne po­hlo sa mi v živote ne­mluv­niat­ko. 45 A blaho­slavená, ktorá uverila, že sa spl­ní, čo jej po­vedal Pán.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 Lebo hľa, jako za­vznel hlas tvoj­ho po­zdravu v moje uši, s plesotom po­skočilo ne­mluvňa v mojom živote,

Evanjelický

44 Lebo, aj­hľa, len čo mi za­znel v ušiach hlas tvoj­ho po­zdravu, radost­ne po­hlo sa mi v živote ne­mluv­niat­ko.

Ekumenický

44 Hľa, len čo mi v ušiach za­znel tvoj po­zdrav, od rados­ti sa po­hlo dieťa v mojom lone.

Bible21

44 Hle, jakmi­le tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu po­skoči­lo ra­dostí.