EvanjelickýLukáš1,16

Lukáš 1:16

Evanjelium podľa Lukáša

Mnohých zo synov iz­rael­ských ob­ráti k Pánovi, ich Bohu;


Verš v kontexte

15 lebo bude veľký pred Pánom; víno a opoj­ný nápoj nebude piť a Duchom Svätým na­pl­nený bude už od života mat­ky. 16 Mnohých zo synov iz­rael­ských ob­ráti k Pánovi, ich Bohu; 17 on sám pôj­de vo­pred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srd­cia ot­cov ob­rátil k synom, ne­pos­lušných k roz­um­nos­ti spravod­livých, a tak ľud hotový pri­pravil Pánovi.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A mnohých zo synov Iz­raelových ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Evanjelický

16 Mnohých zo synov iz­rael­ských ob­ráti k Pánovi, ich Bohu;

Ekumenický

16 Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Bible21

16 Mno­hé ze synů Iz­rae­le ob­rátí k Hos­po­di­nu, je­jich Bo­hu.