Bible21Lukáš1,16

Lukáš 1:16

Mno­hé ze synů Iz­rae­le ob­rátí k Hos­po­di­nu, je­jich Bo­hu.


Verš v kontexte

15 ne­boť bude v Hos­po­di­nových očích ve­liký. Ne­bu­de pít víno ani opojný nápoj a už z lů­na své matky bude na­plněn Du­chem svatým. 16 Mno­hé ze synů Iz­rae­le ob­rátí k Hos­po­di­nu, je­jich Bo­hu. 17 Před jeho tváří půjde v du­chu a moci Eliášově, aby ob­rá­til srd­ce ot­ců k synům a ne­po­volné k moud­rosti sprave­dlivých, aby při­chys­tal Pánu připra­vený lid.“

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A mnohých zo synov Iz­raelových ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Evanjelický

16 Mnohých zo synov iz­rael­ských ob­ráti k Pánovi, ich Bohu;

Ekumenický

16 Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Bible21

16 Mno­hé ze synů Iz­rae­le ob­rátí k Hos­po­di­nu, je­jich Bo­hu.

Bible21Lukáš1,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček