EkumenickýLukáš1,16

Lukáš 1:16

Evanjelium podľa Lukáša

Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.


Verš v kontexte

15 Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opoj­né nápoje a bude pl­ný Ducha Svätého už v matkinom lone. 16 Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu. 17 On sám pôj­de pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby ob­rátil srd­cia ot­cov k deťom a ne­pos­lušných k múdrosti spravod­livých, a pri­pravil tak Pánovi do­konalý ľud.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A mnohých zo synov Iz­raelových ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Evanjelický

16 Mnohých zo synov iz­rael­ských ob­ráti k Pánovi, ich Bohu;

Ekumenický

16 Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

Bible21

16 Mno­hé ze synů Iz­rae­le ob­rátí k Hos­po­di­nu, je­jich Bo­hu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček