EvanjelickýJózua11,9

Józua 11:9

Józua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin; kone im oc­hromil a vozy spálil.


Verš v kontexte

8 Po­tom ich Hos­podin dal Iz­rael­com do rúk, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidón, po Mis­refót-Majim a až po údolie Mic­py na východe; po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by mohol uj­sť. 9 Józua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin; kone im oc­hromil a vozy spálil. 10 Vtedy sa Józua vrátil a za­bral Chácór a jeho kráľa za­bil mečom. Chácór totiž bol kedysi hlav­ným mes­tom všet­kých tých­to kráľovs­tiev.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 A Jozua im učinil tak, ako mu roz­kázal Hos­podin. Ich koňom popod­rezoval žily a ich vozy spálil ohňom.

Evanjelický

9 Józua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin; kone im oc­hromil a vozy spálil.

Ekumenický

9 Jozua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, oc­hromil im kone a spálil vozy.

Bible21

9 Jo­zue s nimi naložil, jak mu ře­kl Hos­po­din: ochro­mil jim koně a je­jich vozy spá­lil.