EkumenickýJózua11,9

Józua 11:9

Jozua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, oc­hromil im kone a spálil vozy.


Verš v kontexte

8 Hos­podin ich dal do rúk Iz­raelitov, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidon, po Mis­refót-Majim až po údolie Mic­py na východe, po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by im mohol uj­sť. 9 Jozua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, oc­hromil im kone a spálil vozy. 10 Vtedy sa Jozua vrátil, zau­jal Chacór a jeho kráľa za­bil mečom. Chacór bol totiž kedysi hlav­ným mes­tom všet­kých tých­to kráľovs­tiev.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 A Jozua im učinil tak, ako mu roz­kázal Hos­podin. Ich koňom popod­rezoval žily a ich vozy spálil ohňom.

Evanjelický

9 Józua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin; kone im oc­hromil a vozy spálil.

Ekumenický

9 Jozua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, oc­hromil im kone a spálil vozy.

Bible21

9 Jo­zue s nimi naložil, jak mu ře­kl Hos­po­din: ochro­mil jim koně a je­jich vozy spá­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček