RoháčekJózua11,9

Józua 11:9

A Jozua im učinil tak, ako mu roz­kázal Hos­podin. Ich koňom popod­rezoval žily a ich vozy spálil ohňom.


Verš v kontexte

8 A Hos­podin ich vydal do ruky Iz­raela, a bili ich a honili ich až po veľký Sidon a až po Mis­refót-májim a až po údolie Mic­pe na východ, a bili ich, až im ne­ponechali nikoho živého. 9 A Jozua im učinil tak, ako mu roz­kázal Hos­podin. Ich koňom popod­rezoval žily a ich vozy spálil ohňom. 10 A Jozua sa vrátil toho času a zau­jal Chácor a jeho kráľa za­bil mečom, lebo Chácor bol pred­tým hlavou všet­kých tých kráľovs­tiev.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 A Jozua im učinil tak, ako mu roz­kázal Hos­podin. Ich koňom popod­rezoval žily a ich vozy spálil ohňom.

Evanjelický

9 Józua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin; kone im oc­hromil a vozy spálil.

Ekumenický

9 Jozua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, oc­hromil im kone a spálil vozy.

Bible21

9 Jo­zue s nimi naložil, jak mu ře­kl Hos­po­din: ochro­mil jim koně a je­jich vozy spá­lil.