EvanjelickýJózua11,8

Józua 11:8

Po­tom ich Hos­podin dal Iz­rael­com do rúk, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidón, po Mis­refót-Majim a až po údolie Mic­py na východe; po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by mohol uj­sť.


Verš v kontexte

7 Józua a s ním všetok bojový ľud náh­le pri­tiah­li k Méróm­skym vodám a na­pad­li ich. 8 Po­tom ich Hos­podin dal Iz­rael­com do rúk, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidón, po Mis­refót-Majim a až po údolie Mic­py na východe; po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by mohol uj­sť. 9 Józua im urobil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin; kone im oc­hromil a vozy spálil.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 A Hos­podin ich vydal do ruky Iz­raela, a bili ich a honili ich až po veľký Sidon a až po Mis­refót-májim a až po údolie Mic­pe na východ, a bili ich, až im ne­ponechali nikoho živého.

Evanjelický

8 Po­tom ich Hos­podin dal Iz­rael­com do rúk, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidón, po Mis­refót-Majim a až po údolie Mic­py na východe; po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by mohol uj­sť.

Ekumenický

8 Hos­podin ich dal do rúk Iz­raelitov, tí ich porazili a prena­sledovali až po veľký Sidon, po Mis­refót-Majim až po údolie Mic­py na východe, po­bili ich a nenechali ni­koho, kto by im mohol uj­sť.

Bible21

8 Hos­po­din je vy­dal Iz­rae­li do ru­kou, takže je po­bíje­li a pronásledova­li až k Velké­mu Si­do­nu, k Mi­srefot-ma­jim a směrem na východ až k údo­lí Micpe. Po­bíje­li je, až nikdo ne­přežil.