EvanjelickýJózua1,1

Józua 1:1

Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša pre­hovoril Hos­podin k Mojžišov­mu služob­níkovi Józu­ovi, synovi Núnov­mu, tak­to:


Verš v kontexte

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša pre­hovoril Hos­podin k Mojžišov­mu služob­níkovi Józu­ovi, synovi Núnov­mu, tak­to: 2 Mojžiš, môj služob­ník, zo­mrel. Pre­to teraz vstaň, prej­di cez ten­to Jor­dán - ty i všetok ten­to ľud - do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com. 3 Vám som dal každé mies­to, na ktoré vkročí vaša noha, ako som po­vedal Mojžišovi;

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, že tak­to povedal Hos­podin Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, sluhovi Mojžišov­mu:

Evanjelický

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša pre­hovoril Hos­podin k Mojžišov­mu služob­níkovi Józu­ovi, synovi Núnov­mu, tak­to:

Ekumenický

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša oslovil Hos­podin Mojžišov­ho po­moc­níka Jozuu, syna Núna:

Bible21

1 Po smrti Hos­po­di­nova služebníka Mo­jžíše pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovu po­mo­cníku Jo­zuovi, synu Nu­novu: