RoháčekJózua1,1

Józua 1:1

A stalo sa po smr­ti Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, že tak­to povedal Hos­podin Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, sluhovi Mojžišov­mu:


Verš v kontexte

1 A stalo sa po smr­ti Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, že tak­to povedal Hos­podin Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, sluhovi Mojžišov­mu: 2 Mojžiš, môj služob­ník zo­mrel; pre­to teraz vstaň a prejdi cez tento Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do zeme, ktorú im ja dám, synom Iz­raelovým. 3 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi,

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, že tak­to povedal Hos­podin Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, sluhovi Mojžišov­mu:

Evanjelický

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša pre­hovoril Hos­podin k Mojžišov­mu služob­níkovi Józu­ovi, synovi Núnov­mu, tak­to:

Ekumenický

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša oslovil Hos­podin Mojžišov­ho po­moc­níka Jozuu, syna Núna:

Bible21

1 Po smrti Hos­po­di­nova služebníka Mo­jžíše pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovu po­mo­cníku Jo­zuovi, synu Nu­novu:

RoháčekJózua1,1