EkumenickýJózua1,1

Józua 1:1

Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša oslovil Hos­podin Mojžišov­ho po­moc­níka Jozuu, syna Núna:


Verš v kontexte

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša oslovil Hos­podin Mojžišov­ho po­moc­níka Jozuu, syna Núna: 2 Môj služob­ník Mojžiš zo­mrel. Vstaň teda, prej­di cez Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do krajiny, ktorú dávam Iz­raelitom. 3 Dal som vám všet­ko, na čo stúpi vaša noha, ako som to po­vedal Mojžišovi.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, že tak­to povedal Hos­podin Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, sluhovi Mojžišov­mu:

Evanjelický

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša pre­hovoril Hos­podin k Mojžišov­mu služob­níkovi Józu­ovi, synovi Núnov­mu, tak­to:

Ekumenický

1 Po smr­ti Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša oslovil Hos­podin Mojžišov­ho po­moc­níka Jozuu, syna Núna:

Bible21

1 Po smrti Hos­po­di­nova služebníka Mo­jžíše pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovu po­mo­cníku Jo­zuovi, synu Nu­novu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček