EvanjelickýJoel2,15

Joel 2:15

Za­trúb­te na roh na Si­one! Za­sväťte pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!


Verš v kontexte

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová obeť a úliat­ba pre Hos­podina, vášho Boha. 15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Za­sväťte pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie! 16 Zhromaždite ľud, po­sväťte zbor, zvolaj­te starších, zhromaždite deti i dojčatá! Nech vy­j­de ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komôr­ky.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie!

Evanjelický

15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Za­sväťte pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

Ekumenický

15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Vy­hlás­te po­svät­ný pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

Bible21

15 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, vyhlaste půst, všechny svo­lej­te!