RoháčekJoel2,15

Joel 2:15

Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie!


Verš v kontexte

14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu. 15 Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie! 16 Shromaždite ľud, po­sväťte obec, svolaj­te starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú pr­sia; nech vy­j­de ženích zo svojej izby a ne­ves­ta zo svojej komory!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie!

Evanjelický

15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Za­sväťte pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

Ekumenický

15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Vy­hlás­te po­svät­ný pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

Bible21

15 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, vyhlaste půst, všechny svo­lej­te!

RoháčekJoel2,15