Bible21Joel2,15

Joel 2:15

Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, vyhlaste půst, všechny svo­lej­te!


Verš v kontexte

14 Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. 15 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, vyhlaste půst, všechny svo­lej­te! 16 Shro­máždě­te lid, posvěťte shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dě­ti i malé kojence. Ženich ať vy­jde z ložnice a ne­věs­ta ze svého poko­je.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie!

Evanjelický

15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Za­sväťte pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

Ekumenický

15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Vy­hlás­te po­svät­ný pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

Bible21

15 Ať na Si­o­nu trou­bí polnice, vyhlaste půst, všechny svo­lej­te!

Bible21Joel2,15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček