EvanjelickýJeremiáš1,17

Jeremiáš 1:17

Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi.


Verš v kontexte

16 Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk. 17 Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi. 18 Aj­hľa, dnes urobil som ťa opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom, bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Júdu a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi.

Evanjelický

17 Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi.

Ekumenický

17 Ty si však opáš bed­rá, vstaň a po­vedz im všet­ko, čo som ti pri­kázal! Ne­maj pred nimi strach, aby som ťa nimi ne­na­strašil!

Bible21

17 Ty si však vy­hrň rukávy! Vstaň a řekni jim, coko­li ti přikážu. Ne­děs se jich, nebo tě před nimi zděsím.