RoháčekJeremiáš1,17

Jeremiáš 1:17

Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi.


Verš v kontexte

16 A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všet­ku ich zlosť, pre­tože ma opus­tili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk. 17 Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi. 18 A ja, hľa, dal som ťa dnes za ohradené mes­to a za želez­ný stĺp a za medené múry proti celej zemi, p­roti kráľom Jud­ska, p­roti jeho kniežatám, p­roti jeho kňazom a p­roti ľudu zeme.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi.

Evanjelický

17 Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi.

Ekumenický

17 Ty si však opáš bed­rá, vstaň a po­vedz im všet­ko, čo som ti pri­kázal! Ne­maj pred nimi strach, aby som ťa nimi ne­na­strašil!

Bible21

17 Ty si však vy­hrň rukávy! Vstaň a řekni jim, coko­li ti přikážu. Ne­děs se jich, nebo tě před nimi zděsím.