EvanjelickýJeremiáš1,16

Jeremiáš 1:16

Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk.


Verš v kontexte

15 Lebo, hľa, za­volám všet­ky čeľade kráľovs­tiev severu - znie výrok Hos­podinov. Tie prídu, a každá z nich po­staví svoj trón pri vchode do brán Jeruzalema, do­okola proti jeho hrad­bám a proti všet­kým jud­ským mes­tám. 16 Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk. 17 Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všet­ku ich zlosť, pre­tože ma opus­tili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk.

Evanjelický

16 Po­tom vy­hlásim svoje súdy nad nimi za všet­ko ich zlo, lebo ma opus­tili, kadili iným bohom a klaňali sa dielu vlast­ných rúk.

Ekumenický

16 Po­tom vy­nesiem svoj roz­sudok nad nimi pre všet­ku ich zlobu, pre­tože ma opus­tili, pálili kadid­lo cudzím bohom a klaňali sa výt­voru svojich rúk.

Bible21

16 Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li.