Bible21Jeremiáš1,17

Jeremiáš 1:17

Ty si však vy­hrň rukávy! Vstaň a řekni jim, coko­li ti přikážu. Ne­děs se jich, nebo tě před nimi zděsím.


Verš v kontexte

16 Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li. 17 Ty si však vy­hrň rukávy! Vstaň a řekni jim, coko­li ti přikážu. Ne­děs se jich, nebo tě před nimi zděsím. 18 Hle, dnes jsem tě uči­nil opevněným měs­tem, že­lez­ným slou­pem a bronzovou hrad­bou pro­ti ce­lé jud­ské zemi – pro­ti jejím králům, jejím vel­možům, jejím kněžím i její­mu li­du.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi.

Evanjelický

17 Ty si však pod­páš bed­rá, po­vs­taň a hovor im všet­ko, čo ti pri­kážem. Ne­maj strach pred nimi, aby som ti ja ne­na­hnal strachu pred nimi.

Ekumenický

17 Ty si však opáš bed­rá, vstaň a po­vedz im všet­ko, čo som ti pri­kázal! Ne­maj pred nimi strach, aby som ťa nimi ne­na­strašil!

Bible21

17 Ty si však vy­hrň rukávy! Vstaň a řekni jim, coko­li ti přikážu. Ne­děs se jich, nebo tě před nimi zděsím.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček