EvanjelickýJán8,56

Ján 8:56

Evanjelium podľa Jána

Váš otec Ab­rahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa.


Verš v kontexte

55 Vy ste Ho však ne­poz­nali, ale ja Ho po­znám; a keby som riekol, že Ho ne­poz­nám, bol by som luhárom vám podob­ným; ale po­znám Ho a za­chovávam Jeho slovo. 56 Váš otec Ab­rahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa. 57 Po­vedali Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte ne­máš, a Ab­raháma že si videl?

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

56 Ab­rahám, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa.

Evanjelický

56 Váš otec Ab­rahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa.

Ekumenický

56 Váš otec Ab­rahám za­plesal, že uvidí môj deň; aj videl a za­radoval sa.

Bible21

56 Abraham se těšil, že uvi­dí můj den; uvi­děl ho a za­ra­doval se.“