RoháčekJán8,56

Ján 8:56

Evanjelium podľa Jána

Ab­rahám, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa.


Verš v kontexte

55 a ne­poz­nali ste ho, ale ja ho znám. A keby som po­vedal, že ho ne­znám, bol by som vám podob­ným lhárom; ale ho znám a za­chovávam jeho slovo. 56 Ab­rahám, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. 57 Vtedy mu po­vedali Židia: Ešte ne­máš ani päťdesiat rokov a Ab­raháma si videl?

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

56 Ab­rahám, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa.

Evanjelický

56 Váš otec Ab­rahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa.

Ekumenický

56 Váš otec Ab­rahám za­plesal, že uvidí môj deň; aj videl a za­radoval sa.

Bible21

56 Abraham se těšil, že uvi­dí můj den; uvi­děl ho a za­ra­doval se.“

RoháčekJán8,56