EvanjelickýJán8,55

Ján 8:55

Evanjelium podľa Jána

Vy ste Ho však ne­poz­nali, ale ja Ho po­znám; a keby som riekol, že Ho ne­poz­nám, bol by som luhárom vám podob­ným; ale po­znám Ho a za­chovávam Jeho slovo.


Verš v kontexte

54 Ježiš od­povedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič ne­stojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom. 55 Vy ste Ho však ne­poz­nali, ale ja Ho po­znám; a keby som riekol, že Ho ne­poz­nám, bol by som luhárom vám podob­ným; ale po­znám Ho a za­chovávam Jeho slovo. 56 Váš otec Ab­rahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

55 a ne­poz­nali ste ho, ale ja ho znám. A keby som po­vedal, že ho ne­znám, bol by som vám podob­ným lhárom; ale ho znám a za­chovávam jeho slovo.

Evanjelický

55 Vy ste Ho však ne­poz­nali, ale ja Ho po­znám; a keby som riekol, že Ho ne­poz­nám, bol by som luhárom vám podob­ným; ale po­znám Ho a za­chovávam Jeho slovo.

Ekumenický

55 Vy ste ho ne­poz­nali. No ja ho po­znám. Keby som po­vedal, že ho ne­poz­nám, bol by som luhárom, podob­ne ako vy. Ale ja ho po­znám a za­chovávam jeho slovo.

Bible21

55 ale ne­zná­te ho. Já ho znám. Kdybych ře­kl, že ho ne­znám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a za­chovávám jeho slovo.