EvanjelickýJán7,50

Ján 7:50

Evanjelium podľa Jána

Tu Ni­kodém, ktorý pred­tým prišiel k Ježišovi, hoci bol jed­ným z nich, im po­vedal:


Verš v kontexte

49 Ale ten­to zá­stup, ktorý ne­poz­ná zákon, je pre­kliaty. 50 Tu Ni­kodém, ktorý pred­tým prišiel k Ježišovi, hoci bol jed­ným z nich, im po­vedal: 51 Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vy­počuje a zis­tí, čo robí?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

50 Na to im po­vedal Ni­kodém, ktorý to bol pred­tým prišiel k nemu vnoci, a bol jed­ným z nich:

Evanjelický

50 Tu Ni­kodém, ktorý pred­tým prišiel k Ježišovi, hoci bol jed­ným z nich, im po­vedal:

Ekumenický

50 Tu im po­vedal Ni­kodém, jeden z nich, ktorý bol pred­tým za Ježišom:

Bible21

50 Je­den z nich, Nikodém (který ho před­tím navštívil), jim ale ře­kl: