RoháčekJán7,50

Ján 7:50

Evanjelium podľa Jána

Na to im po­vedal Ni­kodém, ktorý to bol pred­tým prišiel k nemu vnoci, a bol jed­ným z nich:


Verš v kontexte

49 Ale iba ten zá­stup, ktorý ne­zná zákona - zlorečení sú. 50 Na to im po­vedal Ni­kodém, ktorý to bol pred­tým prišiel k nemu vnoci, a bol jed­ným z nich: 51 Či náš zákon súdi človeka prv, ako by bol počul od neho a zvedel, čo robí?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

50 Na to im po­vedal Ni­kodém, ktorý to bol pred­tým prišiel k nemu vnoci, a bol jed­ným z nich:

Evanjelický

50 Tu Ni­kodém, ktorý pred­tým prišiel k Ježišovi, hoci bol jed­ným z nich, im po­vedal:

Ekumenický

50 Tu im po­vedal Ni­kodém, jeden z nich, ktorý bol pred­tým za Ježišom:

Bible21

50 Je­den z nich, Nikodém (který ho před­tím navštívil), jim ale ře­kl:

RoháčekJán7,50