EvanjelickýJán6,21

Ján 6:21

Evanjelium podľa Jána

Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pri­stála pri zemi, ku ktorej sa plavili.


Verš v kontexte

20 On im však riekol: Ja som to, neboj­te sa! 21 Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pri­stála pri zemi, ku ktorej sa plavili. 22 Na druhý deň zá­stup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jed­na [na ktorú vstúpili učeníci], a že Ježiš ne­vs­túpil na loď spolu s učeník­mi, ale učeníci od­išli sami.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli.

Evanjelický

21 Chceli Ho teda vziať na loď, a loď hneď pri­stála pri zemi, ku ktorej sa plavili.

Ekumenický

21 Chceli ho vziať na loď, ale loď čo­skoro pri­stála pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Bible21

21 Teh­dy ho ochotně vza­li na loď, a ta se hned ocit­la u bře­hu, k ně­muž plu­li.