EvanjelickýJán13,19

Ján 13:19

Evanjelium podľa Jána

Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som.


Verš v kontexte

18 Nehovorím o všet­kých vás, ja viem, ktorých som si vy­volil, ale aby sa na­pl­nilo Pís­mo: Ten, čo jedol môj chlieb, po­z­dvihol pätu proti mne. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa po­slal.

späť na Ján, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 Od­teraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som.

Evanjelický

19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som.

Ekumenický

19 Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili po­tom, keď sa to stane, že Ja som.

Bible21

19 Říkám vám to už teď, před­tím než se to stane, abys­te, až se to stane, uvěři­li, že já jsem.