RoháčekJán13,19

Ján 13:19

Evanjelium podľa Jána

Od­teraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som.


Verš v kontexte

18 Nehovorím o vás o všet­kých; ja viem, ktorých som si vy­volil, ale aby sa na­pl­nilo pís­mo: Ten, ktorý jie môj chlieb, po­z­dvihol proti mne svoju pätu. 19 Od­teraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. 20 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som po­slal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa po­slal.

späť na Ján, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 Od­teraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som.

Evanjelický

19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som.

Ekumenický

19 Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili po­tom, keď sa to stane, že Ja som.

Bible21

19 Říkám vám to už teď, před­tím než se to stane, abys­te, až se to stane, uvěři­li, že já jsem.

RoháčekJán13,19