EvanjelickýJakubov5,17

Jakubov 5:17

Eliáš bol človek pod­robený utr­peniu ako vy. Ale hor­livo sa mod­lil, aby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.


Verš v kontexte

16 Pre­to si vy­znávaj­te na­vzájom hriechy a na­vzájom sa mod­lite za seba, aby ste sa vy­liečili. Mnoho zmôže v účin­koch mod­lit­ba spravod­livého. 17 Eliáš bol človek pod­robený utr­peniu ako vy. Ale hor­livo sa mod­lil, aby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď a zem vy­dala úrodu.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Eliáš bol človek, ktorý tr­pel podob­ným ako my, a mod­lil sa hor­livo, žeby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

Evanjelický

17 Eliáš bol človek pod­robený utr­peniu ako vy. Ale hor­livo sa mod­lil, aby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

Ekumenický

17 Eliáš bol človek ako my, ale keď sa hor­livo mod­lil, aby ne­pršalo, ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

Bible21

17 Eliáš byl člověk jako my, a když se hor­livě mod­lil, aby ne­prše­lo, na zemi ne­za­prše­lo tři a půl roku.