EvanjelickýJakubov5,18

Jakubov 5:18

A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď a zem vy­dala úrodu.


Verš v kontexte

17 Eliáš bol človek pod­robený utr­peniu ako vy. Ale hor­livo sa mod­lil, aby ne­pršalo, a ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď a zem vy­dala úrodu. 19 Bratia moji, ak nie­kto medzi vami zblúdi od prav­dy, a iný ho ob­ráti,

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď, a zem vy­dala svoju úrodu.

Evanjelický

18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď a zem vy­dala úrodu.

Ekumenický

18 A znova sa mod­lil a nebo dalo dážď a zem vy­dala svoju úrodu.

Bible21

18 Když se pak mod­lil znovu, nebe vy­dalo déšť a země úro­du.