EvanjelickýIzaiáš59,19

Izaiáš 59:19

Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa.


Verš v kontexte

18 Od­platí cel­kom podľa skut­kov: svojim protiv­níkom hnevom a svojim ne­priateľom od­platou; aj os­trovom dá od­platu. 19 Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa. 20 Ale pre Sion príde ako Vy­kupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi od­vrátili od prie­stup­ku - znie výrok Hos­podinov.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a od východu sl­n­ca jeho slávy. Keď prij­de protiv­ník hoci jako rieka, Duch Hos­podinov ho zaženie.

Evanjelický

19 Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa.

Ekumenický

19 Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych.

Bible21

19 Na západě bu­dou Hos­po­di­novo jméno ctí­ta jeho slávu tam, kde slun­ce vychází, neboť se jako prudká ře­ka přivalí, hnaná kupře­du de­chem Hos­po­di­novým.