EkumenickýIzaiáš59,19

Izaiáš 59:19

Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych.


Verš v kontexte

18 Od­platí im podľa skut­kov, hnevom svojim ne­priateľom a han­bou svojim protiv­níkom. Aj os­trovom od­platí za ich skut­ky. 19 Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych. 20 K Sionu príde ako vy­kupiteľ, kvôli tým, čo sa v Jákobovi od­vrátili od hriechu — znie výrok Hos­podina.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

19 A tak sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a od východu sl­n­ca jeho slávy. Keď prij­de protiv­ník hoci jako rieka, Duch Hos­podinov ho zaženie.

Evanjelický

19 Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa.

Ekumenický

19 Hos­podinov­ho mena sa budú báť od západu a jeho slávy od východu sln­ka, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hos­podinov dych.

Bible21

19 Na západě bu­dou Hos­po­di­novo jméno ctí­ta jeho slávu tam, kde slun­ce vychází, neboť se jako prudká ře­ka přivalí, hnaná kupře­du de­chem Hos­po­di­novým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček