EvanjelickýIzaiáš57,12

Izaiáš 57:12

Ja od­halím tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, ale ne­pomôžu ti.


Verš v kontexte

11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa neroz­pomenula, neb­rala si si to k srd­cu! Prav­da, ja som mlčal od­dáv­na; pre­to sa ma nebojíš? 12 Ja od­halím tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, ale ne­pomôžu ti. 13 Keď budeš volať o po­moc, nech ťa za­chránia tvoje hromady modiel. Všet­ky od­nesie vietor, za­chváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlast­niť bude svätý môj vrch.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja oznámim tvoju spraved­livosť i tvoje skut­ky, a ne­pros­pejú ti.

Evanjelický

12 Ja od­halím tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, ale ne­pomôžu ti.

Ekumenický

12 Ja oznámim tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, no ne­osožia ti.

Bible21

12 Já sám od­halím sprave­dlnost tvoui tvé skutky – a k niče­mu ti ne­bu­dou.