EvanjelickýIzaiáš57,11

Izaiáš 57:11

Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa neroz­pomenula, neb­rala si si to k srd­cu! Prav­da, ja som mlčal od­dáv­na; pre­to sa ma nebojíš?


Verš v kontexte

10 Unavovala si sa množs­tvom ciest, nehovorila si: To je darom­né! Na­chádzala si obživenie svojej sily, pre­to si ne­ochabovala. 11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa neroz­pomenula, neb­rala si si to k srd­cu! Prav­da, ja som mlčal od­dáv­na; pre­to sa ma nebojíš? 12 Ja od­halím tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, ale ne­pomôžu ti.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

11 Kohože si sa plašila a bála, že si klamala a na mňa si ne­pamätala, ne­vzala si si toho k srd­cu? Či som ja ne­mlčal, a to od veku? A mňa sa nebojíš.

Evanjelický

11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa neroz­pomenula, neb­rala si si to k srd­cu! Prav­da, ja som mlčal od­dáv­na; pre­to sa ma nebojíš?

Ekumenický

11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si si ne­spomenula ani k srdcu si si to ne­vzala. Ja som však za­mĺkol a mlčal, nebála si sa ma.

Bible21

11 Koho ses to­lik děsi­la a bála, že jsi zradila? Na mě sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na mě nedbala! To pro­to, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi mě mít v úctě?