EkumenickýIzaiáš57,12

Izaiáš 57:12

Ja oznámim tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, no ne­osožia ti.


Verš v kontexte

11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si si ne­spomenula ani k srdcu si si to ne­vzala. Ja som však za­mĺkol a mlčal, nebála si sa ma. 12 Ja oznámim tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, no ne­osožia ti. 13 Keď budeš volať o pomoc, nech ti po­môžu hŕby tvojich bôžikov. Všet­kých ich však vietor od­nesie, vánok uchytí. Kto sa však ku mne utieka, zdedí krajinu a bude vlast­niť môj svätý vrch.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja oznámim tvoju spraved­livosť i tvoje skut­ky, a ne­pros­pejú ti.

Evanjelický

12 Ja od­halím tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, ale ne­pomôžu ti.

Ekumenický

12 Ja oznámim tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, no ne­osožia ti.

Bible21

12 Já sám od­halím sprave­dlnost tvoui tvé skutky – a k niče­mu ti ne­bu­dou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček