EvanjelickýIzaiáš57,10

Izaiáš 57:10

Unavovala si sa množs­tvom ciest, nehovorila si: To je darom­né! Na­chádzala si obživenie svojej sily, pre­to si ne­ochabovala.


Verš v kontexte

9 Putovala si za Molochom s olejom, hromadila si svoje voňav­ky; po­sielala si svojich po­slov do diaľav, po­sielala hl­boko do pod­svetia. 10 Unavovala si sa množs­tvom ciest, nehovorila si: To je darom­né! Na­chádzala si obživenie svojej sily, pre­to si ne­ochabovala. 11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa neroz­pomenula, neb­rala si si to k srd­cu! Prav­da, ja som mlčal od­dáv­na; pre­to sa ma nebojíš?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď si sa aj unavila na svojej dl­hej ces­te; ne­povedala si: Már­ne je! Našla si po­silu svojej ruke, pre­to si ne­umd­lela.

Evanjelický

10 Unavovala si sa množs­tvom ciest, nehovorila si: To je darom­né! Na­chádzala si obživenie svojej sily, pre­to si ne­ochabovala.

Ekumenický

10 Po mnohých ces­tách si sa unavovala a ne­povedala si: Je to darom­né. Našla si život­nú silu, pre­to si ne­ochabovala.

Bible21

10 Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: „­Marná námaha!“ V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi ne­po­levi­la.