EkumenickýIzaiáš57,11

Izaiáš 57:11

Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si si ne­spomenula ani k srdcu si si to ne­vzala. Ja som však za­mĺkol a mlčal, nebála si sa ma.


Verš v kontexte

10 Po mnohých ces­tách si sa unavovala a ne­povedala si: Je to darom­né. Našla si život­nú silu, pre­to si ne­ochabovala. 11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si si ne­spomenula ani k srdcu si si to ne­vzala. Ja som však za­mĺkol a mlčal, nebála si sa ma. 12 Ja oznámim tvoju spravod­livosť a tvoje skut­ky, no ne­osožia ti.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

11 Kohože si sa plašila a bála, že si klamala a na mňa si ne­pamätala, ne­vzala si si toho k srd­cu? Či som ja ne­mlčal, a to od veku? A mňa sa nebojíš.

Evanjelický

11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa neroz­pomenula, neb­rala si si to k srd­cu! Prav­da, ja som mlčal od­dáv­na; pre­to sa ma nebojíš?

Ekumenický

11 Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si si ne­spomenula ani k srdcu si si to ne­vzala. Ja som však za­mĺkol a mlčal, nebála si sa ma.

Bible21

11 Koho ses to­lik děsi­la a bála, že jsi zradila? Na mě sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na mě nedbala! To pro­to, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi mě mít v úctě?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček