EvanjelickýIzaiáš54,4

Izaiáš 54:4

Neboj sa, lebo ne­vyj­deš na han­bu, necíť sa po­tupenou, lebo sa ne­musíš pýriť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.


Verš v kontexte

3 Lebo sa roz­tiah­neš na­pravo i naľavo a tvoji po­tom­kovia vstúpia do dedičs­tva po­hanov a osíd­lia spus­tošené mes­tá. 4 Neboj sa, lebo ne­vyj­deš na han­bu, necíť sa po­tupenou, lebo sa ne­musíš pýriť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš. 5 Lebo tvoj Tvor­ca je tvojím manželom, Jeho meno je Hos­podin moc­nos­tí, tvoj Vy­kupiteľ, Svätý Iz­raela, bude sa volať Bohom celej zeme.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

4 Neboj sa, lebo sa nebudeš han­biť ani sa ne­styď, lebo nebudeš rumenieť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti ani na potupu svoj­ho vdov­stva viacej ne­spomenieš.

Evanjelický

4 Neboj sa, lebo ne­vyj­deš na han­bu, necíť sa po­tupenou, lebo sa ne­musíš pýriť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.

Ekumenický

4 Neboj sa, lebo nebudeš za­han­bená, nehan­bi sa, lebo nebudeš po­tupená. Veď za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.

Bible21

4 Ne­boj se, ne­bu­deš zahanbena, nestyď se, ne­do­jdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na po­tu­pu svého vdov­ství ne­vzpo­meneš víc.