EvanjelickýIzaiáš54,5

Izaiáš 54:5

Lebo tvoj Tvor­ca je tvojím manželom, Jeho meno je Hos­podin moc­nos­tí, tvoj Vy­kupiteľ, Svätý Iz­raela, bude sa volať Bohom celej zeme.


Verš v kontexte

4 Neboj sa, lebo ne­vyj­deš na han­bu, necíť sa po­tupenou, lebo sa ne­musíš pýriť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš. 5 Lebo tvoj Tvor­ca je tvojím manželom, Jeho meno je Hos­podin moc­nos­tí, tvoj Vy­kupiteľ, Svätý Iz­raela, bude sa volať Bohom celej zeme. 6 Veď Hos­podin ťa po­volal ako opus­tenú a v duchu skor­mútenú ženu. Kto by za­vr­hol ženu mlados­ti? - vraví tvoj Boh.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hos­podin Zá­stupov je jeho meno, a tvoj vy­kupiteľ, Svätý Iz­raelov, bude sa volať Bohom celej zeme.

Evanjelický

5 Lebo tvoj Tvor­ca je tvojím manželom, Jeho meno je Hos­podin moc­nos­tí, tvoj Vy­kupiteľ, Svätý Iz­raela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Ekumenický

5 Tvojím manželom je pred­sa tvoj Tvor­ca, Hos­podin zá­stupov je jeho meno. Tvojím vy­kupiteľom je Svätý Iz­raela, nazýva sa Bohom celej zeme.

Bible21

5 Tvým manže­lem je pře­ce tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů – to jméno má; Svatý iz­rael­ský je ti vykupitelem, Bohem vší země se na­zývá.