EkumenickýIzaiáš54,4

Izaiáš 54:4

Neboj sa, lebo nebudeš za­han­bená, nehan­bi sa, lebo nebudeš po­tupená. Veď za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.


Verš v kontexte

3 Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá. 4 Neboj sa, lebo nebudeš za­han­bená, nehan­bi sa, lebo nebudeš po­tupená. Veď za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš. 5 Tvojím manželom je pred­sa tvoj Tvor­ca, Hos­podin zá­stupov je jeho meno. Tvojím vy­kupiteľom je Svätý Iz­raela, nazýva sa Bohom celej zeme.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

4 Neboj sa, lebo sa nebudeš han­biť ani sa ne­styď, lebo nebudeš rumenieť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti ani na potupu svoj­ho vdov­stva viacej ne­spomenieš.

Evanjelický

4 Neboj sa, lebo ne­vyj­deš na han­bu, necíť sa po­tupenou, lebo sa ne­musíš pýriť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.

Ekumenický

4 Neboj sa, lebo nebudeš za­han­bená, nehan­bi sa, lebo nebudeš po­tupená. Veď za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.

Bible21

4 Ne­boj se, ne­bu­deš zahanbena, nestyď se, ne­do­jdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na po­tu­pu svého vdov­ství ne­vzpo­meneš víc.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček