EvanjelickýIzaiáš54,3

Izaiáš 54:3

Lebo sa roz­tiah­neš na­pravo i naľavo a tvoji po­tom­kovia vstúpia do dedičs­tva po­hanov a osíd­lia spus­tošené mes­tá.


Verš v kontexte

2 Rozširuj mies­to pre svoj stan, rozp­res­tri kober­ce svoj­ho stanu, nešet­ri, pred­lžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky! 3 Lebo sa roz­tiah­neš na­pravo i naľavo a tvoji po­tom­kovia vstúpia do dedičs­tva po­hanov a osíd­lia spus­tošené mes­tá. 4 Neboj sa, lebo ne­vyj­deš na han­bu, necíť sa po­tupenou, lebo sa ne­musíš pýriť, pre­tože za­bud­neš na han­bu svojej mlados­ti a na po­tupu svoj­ho vdov­stva si už ne­spomenieš.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo sa roz­môžeš na­pravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vlád­nuť národami, a pus­té mes­tá osadia.

Evanjelický

3 Lebo sa roz­tiah­neš na­pravo i naľavo a tvoji po­tom­kovia vstúpia do dedičs­tva po­hanov a osíd­lia spus­tošené mes­tá.

Ekumenický

3 Veď na­pravo aj naľavo sa rozšíriš. Tvoje po­tom­stvo ov­lád­ne národy a ob­sadí spust­nuté mes­tá.

Bible21

3 Roz­můžeš se to­tiž do­prava i doleva, národům bu­dou vládnout tvo­ji po­tom­cia zpustlá měs­ta ob­sadí.