EvanjelickýIzaiáš47,9

Izaiáš 47:9

Ale obi­dve tieto veci ťa za­siah­nu, a to naraz, v jeden deň, bez­det­nosť i vdov­stvo na­pl­no ťa za­siah­nu na­priek tvojim mnohým čarodej­stvám, na­priek tvojim moc­ným bosorác­tvam.


Verš v kontexte

8 Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť. 9 Ale obi­dve tieto veci ťa za­siah­nu, a to naraz, v jeden deň, bez­det­nosť i vdov­stvo na­pl­no ťa za­siah­nu na­priek tvojim mnohým čarodej­stvám, na­priek tvojim moc­ným bosorác­tvam. 10 Bola si bez­pečná vo svojej nešľachet­nos­ti, vravela si: Nik ma ne­vidí. Tvoja múd­rosť a tvoje umenie ťa zvied­li a mys­lela si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale prij­de na teba to oboje náh­le, jed­ného dňa, siroba i vdov­stvo, v pl­nej miere prij­de na teba, oboje a to aj pri množs­tve tvojich čarov, pri veľkej sile tvojich bosorác­tiev,

Evanjelický

9 Ale obi­dve tieto veci ťa za­siah­nu, a to naraz, v jeden deň, bez­det­nosť i vdov­stvo na­pl­no ťa za­siah­nu na­priek tvojim mnohým čarodej­stvám, na­priek tvojim moc­ným bosorác­tvam.

Ekumenický

9 Oboje ťa pos­tih­ne v okamihu, v jeden deň: strata detí aj vdov­stvo ťa ú­pl­ne za­siah­nu na­priek mnohým tvojim čarom a pri veľkej sile tvojich kúzel.

Bible21

9 Při­jde to ale na tebe obo­jív je­diné chví­li, v jednom dni: staneš se vdovou a při­jdeš o děti. Všechno to na tebe při­jde v plnosti, spoustě tvých kou­zel navzdory, navzdory moci čárů tvých.