EvanjelickýIzaiáš47,8

Izaiáš 47:8

Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť.


Verš v kontexte

7 Po­vedala si: Naveky ostanem večnou vlád­kyňou. Ne­vzala si si to k srd­cu, ne­pomys­lela si na koniec. 8 Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť. 9 Ale obi­dve tieto veci ťa za­siah­nu, a to naraz, v jeden deň, bez­det­nosť i vdov­stvo na­pl­no ťa za­siah­nu na­priek tvojim mnohým čarodej­stvám, na­priek tvojim moc­ným bosorác­tvam.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz počuj toto, ty roz­košnico, ktorá sedíš bez­pečne, ktorá hovoríš vo svojom srd­ci: Ja som, a niet viacej krome mňa; nebudem sedieť vdova ani ne­poz­nám siroby.

Evanjelický

8 Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť.

Ekumenický

8 Teraz počuj toto: Ó nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si mys­líš: Ja a nik iný. Nezos­tanem vdovou a ne­spoz­nám stratu detí.

Bible21

8 Teď tedy slyš, ty mi­lovnice rozkoší, která si sedíš v bez­pečí a v srd­ci mys­líš si: „Já – a kdo je víc? Nebudu vdovou, ne­při­jdu o děti!“