EvanjelickýIzaiáš47,10

Izaiáš 47:10

Bola si bez­pečná vo svojej nešľachet­nos­ti, vravela si: Nik ma ne­vidí. Tvoja múd­rosť a tvoje umenie ťa zvied­li a mys­lela si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac.


Verš v kontexte

9 Ale obi­dve tieto veci ťa za­siah­nu, a to naraz, v jeden deň, bez­det­nosť i vdov­stvo na­pl­no ťa za­siah­nu na­priek tvojim mnohým čarodej­stvám, na­priek tvojim moc­ným bosorác­tvam. 10 Bola si bez­pečná vo svojej nešľachet­nos­ti, vravela si: Nik ma ne­vidí. Tvoja múd­rosť a tvoje umenie ťa zvied­li a mys­lela si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac. 11 Ale príde na teba po­hroma, nedokážeš ju zažeh­nať čarami, pri­pad­ne na teba záhuba, nebudeš ju môcť od­vrátiť; príde na teba zrazu skaza, ani sa nenaz­dáš.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

10 lebo sa nadeješ na svoju zlosť a hovoríš: Ni­kto ma ne­vidí. Práve tvoja múd­rosť a tvoja vedomosť ťa pre­vrátila. A pre­to si riek­la vo svojom srd­ci: Ja som, a niet viacej krome mňa.

Evanjelický

10 Bola si bez­pečná vo svojej nešľachet­nos­ti, vravela si: Nik ma ne­vidí. Tvoja múd­rosť a tvoje umenie ťa zvied­li a mys­lela si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac.

Ekumenický

10 Spoliehala si sa na svoju zlobu. Po­vedala si: Ni­kto ma ne­vidí. Tvoja múd­rosť a tvoje vedomos­ti, tie ťa zvied­li. Mys­lela si si: Ja a ni­kto iný.

Bible21

10 Ve své zlobě ses cí­ti­la bezpečná, říkala sis „Nikdo mě nevidí.“ Svou moud­rostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v srd­ci myslela: „Já – a kdo je víc?“