EkumenickýIzaiáš47,9

Izaiáš 47:9

Oboje ťa pos­tih­ne v okamihu, v jeden deň: strata detí aj vdov­stvo ťa ú­pl­ne za­siah­nu na­priek mnohým tvojim čarom a pri veľkej sile tvojich kúzel.


Verš v kontexte

8 Teraz počuj toto: Ó nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si mys­líš: Ja a nik iný. Nezos­tanem vdovou a ne­spoz­nám stratu detí. 9 Oboje ťa pos­tih­ne v okamihu, v jeden deň: strata detí aj vdov­stvo ťa ú­pl­ne za­siah­nu na­priek mnohým tvojim čarom a pri veľkej sile tvojich kúzel. 10 Spoliehala si sa na svoju zlobu. Po­vedala si: Ni­kto ma ne­vidí. Tvoja múd­rosť a tvoje vedomos­ti, tie ťa zvied­li. Mys­lela si si: Ja a ni­kto iný.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale prij­de na teba to oboje náh­le, jed­ného dňa, siroba i vdov­stvo, v pl­nej miere prij­de na teba, oboje a to aj pri množs­tve tvojich čarov, pri veľkej sile tvojich bosorác­tiev,

Evanjelický

9 Ale obi­dve tieto veci ťa za­siah­nu, a to naraz, v jeden deň, bez­det­nosť i vdov­stvo na­pl­no ťa za­siah­nu na­priek tvojim mnohým čarodej­stvám, na­priek tvojim moc­ným bosorác­tvam.

Ekumenický

9 Oboje ťa pos­tih­ne v okamihu, v jeden deň: strata detí aj vdov­stvo ťa ú­pl­ne za­siah­nu na­priek mnohým tvojim čarom a pri veľkej sile tvojich kúzel.

Bible21

9 Při­jde to ale na tebe obo­jív je­diné chví­li, v jednom dni: staneš se vdovou a při­jdeš o děti. Všechno to na tebe při­jde v plnosti, spoustě tvých kou­zel navzdory, navzdory moci čárů tvých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček