EvanjelickýIzaiáš44,20

Izaiáš 44:20

Kto sa snaží za már­nosťou, býva sklamaný: srd­ce ho zvedie; nezach­ráni si život, ani ne­povie: To, čo mám v pravici, je klam.


Verš v kontexte

19 Ne­pripus­tí si to k srd­cu, nechápe to a ne­uvažuje tak, žeby po­vedal: Polo­vicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som mäso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohav­nosť; kľakám pred dreveným klátom. 20 Kto sa snaží za már­nosťou, býva sklamaný: srd­ce ho zvedie; nezach­ráni si život, ani ne­povie: To, čo mám v pravici, je klam. 21 Roz­pomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Iz­rael, veď si môj sluha! Ja som ťa sfor­moval, si mojím sluhom, Iz­rael, ne­pad­neš u mňa do za­bud­nutia.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

20 Pasie sa na popole; oklamané srd­ce ho od­klonilo, a ne­vy­trh­ne svojej duše ani ne­povie: Či nie je to klam v mojej pravici?

Evanjelický

20 Kto sa snaží za már­nosťou, býva sklamaný: srd­ce ho zvedie; nezach­ráni si život, ani ne­povie: To, čo mám v pravici, je klam.

Ekumenický

20 Pasie sa na popole, srd­ce ho klame a zvádza. Nezach­ráni sa a ne­povie: Nie je lož, čo mám v pravici?

Bible21

20 Ta­kový člověk se kr­mí popelem, oklamané srd­ce svádí jej. Nezachrání se, neřekne: „Nedržím v pravici prázdnou lež?“