EkumenickýIzaiáš44,20

Izaiáš 44:20

Pasie sa na popole, srd­ce ho klame a zvádza. Nezach­ráni sa a ne­povie: Nie je lož, čo mám v pravici?


Verš v kontexte

19 Ne­vez­me si to k srdcu, nechápe to, pre­to ne­uvažuje tak­to: Polo­vicu dreva som spálil na oh­ni, nad jeho žeravým uhlím som na­piekol chlieb, upiekol som mäso a do­sýta som sa najedol. Zo zvyšku som urobil ohav­nosť, klaňal som sa polenu. 20 Pasie sa na popole, srd­ce ho klame a zvádza. Nezach­ráni sa a ne­povie: Nie je lož, čo mám v pravici? 21 Jákob, spomeň si na tieto veci, Iz­rael, veď ty si môj služob­ník. Utvoril som ťa, si mojím služob­níkom, Iz­rael, nezabud­nem na teba.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

20 Pasie sa na popole; oklamané srd­ce ho od­klonilo, a ne­vy­trh­ne svojej duše ani ne­povie: Či nie je to klam v mojej pravici?

Evanjelický

20 Kto sa snaží za már­nosťou, býva sklamaný: srd­ce ho zvedie; nezach­ráni si život, ani ne­povie: To, čo mám v pravici, je klam.

Ekumenický

20 Pasie sa na popole, srd­ce ho klame a zvádza. Nezach­ráni sa a ne­povie: Nie je lož, čo mám v pravici?

Bible21

20 Ta­kový člověk se kr­mí popelem, oklamané srd­ce svádí jej. Nezachrání se, neřekne: „Nedržím v pravici prázdnou lež?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček