RoháčekIzaiáš44,20

Izaiáš 44:20

Pasie sa na popole; oklamané srd­ce ho od­klonilo, a ne­vy­trh­ne svojej duše ani ne­povie: Či nie je to klam v mojej pravici?


Verš v kontexte

19 A ne­uváži vo svojom srd­ci, a niet u neho známosti ani roz­umu, aby po­vedal: Polo­vicu toho som spálil na oh­ni, ba aj som na­piekol chleba pri jeho uhlí, upiekol som mäso a jedol som, či tedy mám spraviť z jeho zbyt­ku ohav­nosť, či mám kľakať a klaňať sa klátu dreva?! 20 Pasie sa na popole; oklamané srd­ce ho od­klonilo, a ne­vy­trh­ne svojej duše ani ne­povie: Či nie je to klam v mojej pravici? 21 Pamätaj na to, Jakobe, a Iz­raelu, lebo ty si môj služob­ník! Utvoril som ťa; ty si môj služob­ník. Ó, Iz­raelu; nebudeš u mňa za­bud­nutý!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

20 Pasie sa na popole; oklamané srd­ce ho od­klonilo, a ne­vy­trh­ne svojej duše ani ne­povie: Či nie je to klam v mojej pravici?

Evanjelický

20 Kto sa snaží za már­nosťou, býva sklamaný: srd­ce ho zvedie; nezach­ráni si život, ani ne­povie: To, čo mám v pravici, je klam.

Ekumenický

20 Pasie sa na popole, srd­ce ho klame a zvádza. Nezach­ráni sa a ne­povie: Nie je lož, čo mám v pravici?

Bible21

20 Ta­kový člověk se kr­mí popelem, oklamané srd­ce svádí jej. Nezachrání se, neřekne: „Nedržím v pravici prázdnou lež?“